Klompen maken

Het oorspronkelijke ambacht


Het Ambacht:

 

Overige:

Welkom bij klompenmaken.nl

"Heeft u altijd al eens willen weten hoe klompen van oorsprong gemaakt werden, met slechts een handvol gereedschap en zonder machines? Of welke modellen klompen in Nederland gedragen worden? Dan bent u hier aan het juiste adres."

Dit is het verhaal van Martien van Gasteren, van beroep klompenmaker. Hij heeft het beroep geleerd van zijn vader en het beoefend vanaf zijn jeugd in de dertiger jaren. Het was voor hem altijd dankbaar werk omdat het gemakkelijk en betaalbaar schoeisel voortbracht.

Omdat het ambacht van klompenmaker, en dan met name het met de hand vervaardigen van een klomp, aan het uitsterven is, heeft hij gemeend zoveel mogelijk van zijn kennis en ervaringen vast te leggen en het via het internet aan u aan te bieden.

De informatie op deze pagina's, inclusief de foto's, mag uitsluitend gebruikt worden voor educatieve doeleinden, en op generlei wijze gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Aan het woord is nu Martien van Gasteren:

Inleiding

Ik heb onder een zekere drang of behoefte gemeend het met de hand vervaardigen van een paar klompen met behulp van foto's en afbeeldingen vast te moeten leggen. Deze documentatie wordt U via het internet aangeboden om een aantal redenen:

Allereerst vanwege mijn bezorgheid dat dit mooie beroep verloren dreigt te gaan.

Ten tweede denk ik dat als een jonge klompenmaker nog over de nodige vaardigheden beschikt, het wel eens mogelijk kan zijn dat hij met goedkope of eenvoudige machines toch een volwaardig product op de markt kan brengen; zelfs tegen een concurerende prijs. Vooral als hij boeiend kan vertellen tijdens demonstraties en op deze wijze, door een klein gat in de markt, toch een behoorlijk inkomen kan verwerven.

Mede hierdoor kan dan het beroep klompenmaker blijven bestaan. Weliswaar kleinschalig, maar dat zou voor ons nat landje toch nog van groot nut kunnen zijn: Met een wisselvallig klimaat als het onze, zal er zeker nog behoefte blijven bestaan aan een goedkope klomp. Daarom deze bescheiden pennevrucht met enkele praktische gegevens over, en afbeeldigen van, het handwerk van de klompenmaker.

Hoe het begon


Als een jongen 50 tot 75 jaar geleden het klompenmakersvak wilde gaan uitoefenen, dan ging hij met zijn vader of moeder bij een klompenmaker op bezoek met het verzoek of hij in de leer mocht komen.

Vaak ook ging in die tijd het klompenmakersvak over van vader op zoon. Er waren toen ook wel patroons die enkel weesjongens een vak leerden. De meesten van hen werden echter schilder of timmerman, en maar weinig klompenmaker. Lees het verhaal van het ambacht met behulp van het menu links of door op de klompjes hier beneden te klikken.